No comments yet

Hukamnama and Chandoa Sahib 23rd October 2015

Hukamnama Sri Harmandir Sahib Ji October 23rd, 2015 Ang 682

[FRIDAY], 7th Katak (Samvat 547 Nanakshahi)

Dhanasari Mahala 5 !
Jis Kou Bisre Pranpat Data Soyi Guneh Abaga !
Charan Kamal Ja Ka Man Ragio Sarovar Paga !

ARTH :-

Hey Bhai! Us Manukh nu bd-kismat samjo, Jis nu jind da malak-prbhu visar janda Hai. Jis manukh da man Parmtma de komal charna da premi ho janda Hai, Oh manukh aatmak jiwan den wale Naam-jal da sarovar lab lainda Hai.

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਜਿਸ ਕਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਗਿਓ ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥ ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਜਾਗਾ ॥ ਆਲਸੁ ਛੀਜਿ ਗਇਆ ਸਭੁ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ ॥ ਨਾਮ ਉਦਕੁ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਆਗੇ ਸਭਿ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥

धनासरी महला ५ ॥
जिस कउ बिसरै प्रानपति दाता सोई गनहु अभागा ॥ चरन कमल जा का मनु रागिओ अमिअ सरोवर पागा ॥१॥ तेरा जनु राम नाम रंगि जागा ॥ आलसु छीजि गइआ सभु तन ते प्रीतम सिउ मनु लागा ॥ रहाउ ॥ जह जह पेखउ तह नाराइण सगल घटा महि तागा ॥ नाम उदकु पीवत जन नानक तिआगे सभि अनुरागा ॥२॥१६॥४७॥

Dhanaasaree, Fifth Mehl: One who forgets the Lord of life, the Great Giver – know that he is most unfortunate. One whose mind is in love with the Lord’s lotus feet, obtains the pool of ambrosial nectar. ||1|| Your humble servant awakes in the Love of the Lord’s Name. All laziness has departed from his body, and his mind is attached to the Beloved Lord. ||Pause|| Wherever I look, the Lord is there; He is the string, upon which all hearts are strung. Drinking in the water of the Naam, servant Nanak has renounced all other loves. ||2||16||47||

ਪਦਅਰਥ:- ਜਿਸ ਕਉ—(ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਜਿਸੁ’ ਦਾ ੁ ਸੰਬੰਧਕ ‘ਕਉ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ)। ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਿ—ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਗਨਹੁ—ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਅਭਾਗਾ—ਭਾਗ-ਹੀਣ, ਬਦ-ਕਿਸਮਤ। ਰਾਗਿਓ—ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਗਾ—ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।1। ਜਨੁ—ਦਾਸ। ਰੰਗਿ—ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। ਜਾਗਾ—ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੀਜਿ ਗਇਆ—ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ। ਜਹ ਜਹ—ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ। ਪੇਖਉ—ਪੇਖਉਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਹ—ਉੱਥੇ। ਘਟਾ ਮਹਿ—ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ। ਤਾਗਾ—ਧਾਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਉਦਕੁ—ਪਾਣੀ, ਜਲ। ਪੀਵਤ—ਪੀਂਦਿਆਂ। ਸਭਿ—(ਹੋਰ) ਸਾਰੇ। ਅਨੁਰਾਗਾ—ਪਿਆਰ।2।

ਅਰਥ:- ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦ-ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।1। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾ ਆਲਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਭੀ) ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ (ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਲ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।2। 19। 47।

अर्थ :-हे भाई ! उस मनुख को बद-किस्मत समझो, जिस को जीवन का स्वामी-भगवान विसर जाता है। जिस मनुख का मन परमात्मा के कोमल चरणों का प्रेमी हो जाता है, वह मनुख आत्मिक जीवन देने वाले नाम-जल का सरोवर खोज लेता है।1।हे भगवान ! तेरा सेवक तेरे नाम-रंग में टिक के (माया के मोह की तरफ से सदा) सुचेत रहता है। उस के शरीर में से सारा आलस खत्म हो जाता है, उस का मन, (हे भाई !) प्रीतम-भगवान के साथ जुड़ा रहता है।रहाउ। हे भाई ! (उस के सुमिरन की बरकत के साथ) मैं (भी) जिधर जिधर देखता हूँ, ऊपर ऊपर परमात्मा ही सारे शरीरो में मौजूद दिखता है जैसे धागा (सारे मोतियों में पिरोया होता है)। हे नानक ! भगवान के दास उस का नाम-जल पीते हुए ही ओर सारे मोह-प्यार छोड़ देते हैं।2।19।47।

TAKHAT SRI HAZUR SAHIB
DHANASRI MEHLA-5 !!
PANI PAKHA PISAO SANT AAGAI GUN GOVIND JAS GAI !! SAS SAS MANN NAAM SAMHARAI IH BISRAM NIDH PAI !!1!! ANG-673

TAKHAT SRI PATNA SAHIB (BIHAR)
JANAM ASTHAN SRI GURU GOBIND SINGH JI MAHARAJ
RAG SUHI MEHLA-5 GHAR-5 PARTAL
Ik OA’NKAR SATGUR PARSAD !!
PARIT PARIT GURIA MOHAN LALNA !! JAP MANN GOBIND EKAI AVAR NAHI KO LEKHAI SANT LAAG MANEH CHHAD DUBIDHA KI KURIA !!1!!RAHAO !! ANG-746

🚩GURUDWARA  SHRI FATEHGARH SAHIB
PUNJAB

SHEEHDI ASTHAN BABA ZORAWAR SINGH
BABA FATEH SINGH MATA GUJRI JI

🙏 SATNAM SHRI
WAHEGURU
SAHIB JI

SORATH MEHLA-3 !!

BIN SATGUR SEVEY BAHUTA DUKH LAAGA JUG CHAREY BHARMAYI !!
HAM DEEN TUM JUG JUG DAATEY SABDE DEH BUJHAYI !!
ARTH
Hey Bhai! Guru di saran pen to bina manukh nu bahut dukh chambadiya Rehnda Hai, Manukh Sda hi bhatkda Firda Hai. Hey Prbhu! Asi jeev, tere dar de mangte Haa, Tu Sda hi sanu data den wala Hai, Mehar kar, Guru de shabad wich jod ke aatmak jiwan di samaj Bakhsh !! ANG-603

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

🚩GURUDWARA DWARA  SHRI SIS GANJ SAHIB

🙏 SATNAM SHRI
WAHEGURU
SAHIB JI

SORTH MEHLA-5
GHAR-2 !!

MAT GARABH MEH APAN SIMRAN DE TEH TUM RAKHANHARE !!
PAVAK SAGAR ATHAH LAHAR MEH TARAHU TARANHARE !!
ARTH
Hey sansaar samundar to paar langhaun di samratha rakhan wale ! tu mata de pet vich apna simran de k saadi rakhya krn wala hain. vikaaraan di agg de samundar diya dunghiya lehraan to bhi mainu paar langha lvo !!
ANG-613

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

🚩GURUDWARA  SHRI BANGLA SAHIB

🙏 SATNAM SHRI
WAHEGURU
SAHIB JI

DHANASRI MHALLA-5 !!

TUM DAATEY THAKUR PRATIPALAK NAYIK KHASAM HAMAREY!!
NIMAKH NIMAKH TUM HI PRATIPALOH HAM BARIK TUMRE DHAAREY !!
ARTH
Hey prabhu tu sabh daatan den wala hein,tu malak hein,tu sbna nu palan wala hein,tu sada aagu hein jivan agvaayi den wala hein,tu sada khasam hein,hey prabhu tu ik hi shin sadi palna krda hein,asi tere bche tere aasre jionde haan !! ANG-673-74

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

🚩GURUDWARA  SHRI JYOTISROOP SAHIB

🙏 SATNAM SHRI
WAHEGURU
SAHIB JI

JAITSARI MEHLA-5 !!
VAR SALOKA NAL

IK OANKAR SATGUR PRSAD !!

SALOK
AD PURAN
MADH PURAN
ANT PURAN PARMESUREH
SIMRANT SANT SARBATAR RAMNA’N NANAK AGHNASAN JAGDISUREH !!
ARTH
Guru sahib farmounde han ki prbhu is sansaar de banan tau pehla v si banan vele v ohio si te sabh kucch khatam ho jaan de baad v ohio hi rahega. Prbhu beant hai apaar hai, Aise Sarab samratth prabhu nu simreya kro jo saare dukh te buraayiya khatam kr denda hai !! ANG-705

DHAN DHAN BABA DEEP SINGH JI HUKMNAMA G : SHAHEEDAN SAHEB JI, AMRITSAR ( 23-10-15)

image

 

image

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

WAHEGURU JI KA KHALSA
WAHEGURU JI KI
FATEH

🙏 🙏

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾਓ ਜੀ !
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ !!
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ !!

Related Post

Send Your Suggestions And Articles Contact contact@goldentempleheavenonearth.com